Projekt W Imieniu Zwierząt i Przyrody – Głosem Adwokata

Projekt W Imieniu Zwierząt i Przyrody – Głosem Adwokata

Kochani, wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona tych, którzy sami głosu nie mają. My, jako ludzie świadomi, musimy aktywnie mówić „nie” wszelkim przejawom przemocy wobec zwierząt. W końcu one mogą liczyć tylko na nas!

Dlatego też gorąco zachęcamy do włączenia się w projekt W Imieniu Zwierząt i Przyrody – Głosem Adwokata – lektury bloga www.wimieniuzwierzat.com i polubienia profilu https://www.facebook.com/wimieniuzwierzat/

Inicjatywa ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawnej ochrony zwierząt i przeciwdziałaniu przemocy wobec nich. Autorka projektu, adwokat, analizuje i przedstawia konkretne regulacje prawne, orzecznictwa, przykłady spraw, zachęcając do aktywnego przeciwdziałania wobec krzywdzie zwierząt.

Innymi słowy projekt wyposaża nas w narzędzia, abyśmy mogli reagować, gdy tylko zauważymy, że jakiemuś zwierzakowi dzieje się krzywda.

Wspaniała inicjatywa, którą całym sercem popieramy jako Fundacja!