Adopcja wirtualna

Czym jest adopcja wirtualna?

Jest to forma pomocy, której szczególnie bardzo potrzebują nasi podopieczni. Dzięki niej zwierzę ma swojego opiekuna, który „sponsoruje” jego częściowe utrzymanie. Jeśli sam nie możesz- z różnych powodów- adoptować zwierzęcia i dać mu domu, lecz chciałbyś wesprzeć któregoś z naszych kotów- to jest to sposób dla Ciebie. Możesz to zrobić poprzez zadeklarowanie comiesięcznej wpłaty na rzecz wybranego kota- kwota ta to 30 zł. Stajesz się tym samym wirtualnym adoptującym, a na stronie Fundacji- obok wiadomości na temat danego zwierzaka, będzie znajdowała się informacja, że to właśnie Ty jesteś jego Wirtualnym Opiekunem (może to być Twoje imię i nazwisko, samo imię, pseudonim, itp.) Wirtualnym Opiekunem możesz być tak długo, jak zechcesz. Nikt nigdy nie narzuci Ci okresu, w którym zobowiązujesz się dokonywać wpłat- jest to całkowicie dobrowolne. Momentem, który- oprócz Twojej decyzji- kończy adopcję wirtualną wybranego kociaka, jest moment jego adopcji do domu stałego. W takiej sytuacji poinformujemy Cię, że „Twój” kot znalazł dom i tym samym Twoja pomoc dla tego zwierzęcia się kończy.

Kto i jak może zostać Wirtualnym Opiekunem?

Najprościej rzecz ujmując: każdy:) Osoby prywatne, firmy, organizacje, określone grupy takie jak: klasa, szkoła, itp. Wystarczy wysłać zgłoszenie na maila: wirtualki@przytulkota.pl. Na stronie poświęconej naszym podopiecznym, przy informacjach o nich, znajdziesz odnośnik „Zostań wirtualnym opiekunem”. Wystarczy, że klikniesz i wypełnisz formularz zgłoszeniowy. Następnie my umieszczamy na stronie Fundacji informację, że to właśnie Ty obejmujesz wybranego kota wirtualną opieką.
Możesz wówczas dokonywać wpłat na rachunek Fundacji, a w tytule przelewu wpisać: „wirtualna adopcja_imię wybranego kota”.

Dane potrzebne do przelewu:

Fundacja Przytul Kota
Kotarbińskiego 19 (jest to adres korespondencyjny, nie jest to adres Mruczarni) 91-163 Łódź
KRS: 0000582607
Konto: 92 1140 2004 0000 3102 7591 7098
IBAN: PL92 1140 2004 0000 3102 7591 7098
SWIFT: BREXPLPWMBK

*Środki niewykorzystane na cel wskazany będą przeznaczone na cele statutowe.

Na co są przeznaczane pieniądze z wpłat?

Adopcje wirtualne pozwalają nam na częściowe pokrycie kosztów utrzymania „fundacyjnych” zwierząt. Część z naszych podopiecznych znajduje się pod opieką domów tymczasowych, ale wiele z nich mieszka w lokalu Fundacji- w Mruczarnii. Zdarzają się też koty, które przebywają w lecznicach weterynaryjnych i wymagają szczególnej opieki, specjalnej diety. I właśnie to te dwie grupy zwierząt bardzo potrzebują wsparcia w postaci wirtualnej adopcji: koty przebywające w Mruczarnii oraz koty leczone poza siedzibą Fundacji.

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy pojawi się pod naszą opieką kolejny potrzebujący kociak. Zawsze staramy się pomagać, więc często robimy to, mimo że „budżet” już od dawna pęka w szwach. Dlatego taka comiesięczna wpłata- pewne pieniądze na dany miesiąc dla choć jednego kota, to dla nas nieoceniona pomoc. Dla nas, ale przede wszystkich- dla potrzebujących jej zwierząt.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: fundacja@przytulkota.pl, zwana dalej Administratorem.
W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo dokonać wpłaty na wirtualną adopcję naszego podopiecznego, konieczne będzie przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych ujawnionych na wyciągu bankowym.
Państwa dane przetwarzane będą w celu złożenia osobistych podziękowań za pomoc naszym podopiecznym na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. F RODO (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes jakim jest podtrzymywanie pozytywnych relacji z osobami wspierającymi fundację). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub poprawy oraz prawo do usunięcia danych w warunkach przewidzianych przez RODO,
  2. przenoszenia danych do innego Administratora,
  3. ograniczenia przetwarzania w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO,
  4. do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.
Pani / Pana dane przechowywane będą przez okres ważności konta bankowego na jaki uiszczono przelew z tytułu wirtualnej adopcji oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie.
Podanie przez Panią / Pana danych jest niezbędne do realizacji przelewu. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie wpłaty na wirtualną adopcję.
Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa do przeprowadzania kontroli i inspekcji na podstawie odrębnych przepisów.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.