Kontakt

Skontaktuj się z nami dziś

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: fundacja@przytulkota.pl, zwana dalej Administratorem.
Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. F RODO (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość kontaktu oraz podtrzymywanie relacji z osobami sympatyzującymi z fundacją oraz zainteresowanymi jej działalnością). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub poprawy oraz prawo do usunięcia danych w warunkach przewidzianych przez RODO,
  2. ograniczenia przetwarzania w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO,
  3. do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.
Pani / Pana dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
Podanie przez Panią / Pana danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub opinię.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.
Jeśli kontaktujecie się Państwo w sprawie wirtualnej adopcji, bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi zamieszczonymi na stronach poświęconych adopcjom wirtualnym: https://przytulkota.pl/adopcja-wirtualna/ oraz https://przytulkota.pl/formularz-adopcji-wirtualnej/

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 kwietnia – 3 maja mamy bardzo ograniczony dostęp do messengera i skrzynki e-mail. Na wiadomości będziemy odpowiadać po 3 maja. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy miłego wypoczynku w majówkę!