Podziękowania!!!

Podziękowania!!!

Miłość do zwierząt, troska o ich los i chęć niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym zaowocowała powstaniem w październiku 2015 roku Fundacji Przytul Kota. Grupa znajomych – miłośników zwierząt podjęła odważną decyzję o powołaniu do życia nowej organizacji pro zwierzęcej.

Wśród nich była Pani Inga Cedrowska, która wzięła na swoje barki ciężar pełnienia funkcji Prezesa Fundacji i sprawowała ją do końca 2016 roku. Początek 2017 roku przyniósł zmiany. Sprawy osobiste spowodowały konieczność złożenia przez Panią Prezes rezygnacji. Doceniając wkład Pani Ingi Cedrowskiej w życie Fundacji składamy podziękowania:

„ Ingo, my – obecny Zarząd Fundacji i wszyscy jej wolontariusze chcielibyśmy Ci bardzo serdecznie podziękować za wysiłek i trud włożony w powstanie i rozwój naszej organizacji. Dziękujemy za miesiące ciężkiej pracy – prowadzenie dokumentacji fundacyjnej, bycie domem tymczasowym i przede wszystkim opiekę nad byłymi i obecnymi podopiecznymi Fundacji. Dziękujemy też za dzielenie się swoim doświadczeniem i wszystkie cenne rady. Zapewniamy Cię, że będziemy dbać o dobre imię Fundacji i dołożymy wszelkich starań, aby dalej się rozwijała i pełniła swoją misję. Jednocześnie życzymy Ci wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.”