Wilma

Wilma znalazła domek! Oto historia koteczki…

Wilma szuka kontaktu z człowiekiem, przybiega na mizianki i prosi o tulenie. Ale czasem gdy coś jej się nie spodoba albo gdy ktoś urazi jej delikatne uszko Wilma się broni pacając łapką lub kłapiąc paszczą.

Koteczka miała zaawansowanego świerzbowca, z którym chodziła prawdopodobnie od wielu miesięcy. Pasożyt spowodował nieodwracalne i postępujące zmiany w słodkich uszkach Wilmy (naczyniaki), przez które malutkiej w przyszłości grozi usunięcie kanałów słuchowych i zupełna głuchota ☹.

Urodziła się około 2020.